fbpx

TRAO YÊU THƯƠNG THẬT ĐƠN GIẢN CÙNG BÁNH MÌ MÁ HẢI

Bánh mì Má Hải – bánh mì của sự yêu thương, từ khi mới thành lập bánh mì Má Hải đã luôn phấn đấu để trờ thành một thương hiệu của cộng đồng vì xã hội.

+ Khơi vị đầu năm cùng Bánh mì Má Hải.

Đối với Bánh mì Má Hải thì: ” Khách hàng là người thân, tận tâm trên từng sản phẩm”, Bánh mì Má Hải luôn đưa đến khách hàng những sản phẩm tốt nhất với chất lượng dịch vụ hàng đầu của mình. Không chỉ trong quy mô bán hàng Bánh mì Má Hải còn triển khai các chương trình từ thiện để hỗ trợ những người khó khăn. Bánh mì Má Hải luôn đặt 3 giá trị lên hàng đầu đó là: Thấu hiểu, chủ động và hiệu quả.

Bánh mì Má Hải – Bánh mì của mọi người.

Thấu hiểu nghĩa là Bánh mì Má Hải luôn lấy sự thấu hiểu làm mục tiêu phát triển của mình. Đầu tiên là thấu hiểu và cảm nhận những khó khăn của khách hàng để có thể hỗ trợ một cách tốt nhất cho các khách hàng và đối tác. Đi đôi với đó là thấu hiểu bản thân của các đồng nghiệp trong Bánh mì Má Hải để có thể xây dựng một Má Hải gắn kết và phát triển.

Chủ động nghĩa là mỗi người chúng ta, mỗi cá nhân trong Má Hải đều phải chủ động, như triết lí “3 phút nóng giòn” của bánh mì Má Hải. Chủ động hỗ trợ khách hàng, chủ động hỗ trợ các phòng ban khác, vì chỉ khi chúng ta chủ động chúng ta mới có thể làm chủ được bản thân, làm chủ được tình thế. Muốn giúp đỡ người khác, muốn gửi trao đi yêu thương thì chúng ta phải làm chủ được bản thân của mình và chỉ khi chủ động thì mới là một thành viên của Bánh mì Má Hải.

Trao ổ bánh mì là trao đi yêu thương.

Hiệu quả là sự kết hợp tinh túy nhất từ “Thấu hiểu” và “Chủ động”, hiệu quả cũng là nền tảng vững chắc cho sự hài lòng của khách hàng đối với Bánh mì Má Hải. Để có thể Thấu hiểu, Chủ động và Hiệu quả xuyên suốt trong quá trình làm việc, các thành viên Bánh mì Má Hải cần có một môi trường Hạnh phúc nhất để có thể cống hiến hết sức cho sực nghiệp tạo nên vị thế của ổ bánh mì Việt trong tương lại. Chính vì thế, một môi trường làm việc Hạnh phúc và Giàu có luôn là mong muốn cháy bỏng của Bánh mì Má Hải. Để môi trường này có thể lan tỏa tới mọi người xung quanh, tới mọi khách hàng đến với Má Hải. Đến với Má Hải để chia sẻ yêu thương.

+ Thông điệp Bánh mì Má Hải.
+ Dạo quanh Việt Nam cùng Bánh mì Má Hải.

Nguồn: Bánh mì Má Hải.