Nguyễn Trí Cường – Bình Tân

Hình thức kinh doanh hoạt linh động, thu nhập ổn định, đời sống hạnh phúc hơn.