1. TẦM NHÌN

  • Trở thành “ông vua” trong ngành bánh mì Việt
  • Tiên phong trong ngành thức ăn đường phố

2. SỨ MỆNH

  • Tái định nghĩa và nâng tầm bánh mì Việt Nam
  • Hỗ trợ cho 3000 người Việt Nam có cuộc sống sung túc hơn
  • Là người tiên phong trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI – BINH PHÁP BÁNH MÌ MÁ HẢI

Thấu hiểu – Chủ động – Tận Tâm  – Chính trực Thấu hiểu: Má Hải đặt Thấu hiểu lên hàng đầu, lấy THẤU HIỂU làm vũ khí để cạnh tranh và phát triển bản thân ngày càng hoàn thiện. Thấu hiểu và cảm nhận những khó khăn mà khách hàng đang gặp phải để có phương án hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng.Thấu hiểu để cảm thông cho đồng nghiệp, kịp thời hỗ trợ khi đồng nghiệp gặp khó khăn Chủ động: Má Hải đánh giá cao sự chủ động của anh em trong công việc. Sự chủ động của anh em làm nên triết lý “3 phút nóng giòn”: chủ động hỗ trợ khách hàng, chủ động hỗ trợ các phòng ban khác để mang Má Hải thân thiện hơn, gần gũi hơn. Tận tâm: Là bằng tất cả tấm lòng, hết lòng. Tận tâm là sự cam kết đạt được mục tiêu đến cùng bất chấp mọi gian khổ. Tận tâm là cố gắng hết sức, làm hết trách nhiệm và hết khả năng của bản thân để đạt được kết quả tốt đẹp. Chính trực: Chính trực không những biểu thị phương châm làm việc của MHG đến với khách hàng khi cam kết về chất lượng sản phẩm mà còn là tiêu chí hàng đầu của anh em trong công ty: chính trực với khách hàng, với đồng nghiệp với bản thân.