CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

  1. Mục đích và phạm vi thu thập bảo mật

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên banhmimahai.vn bao gồm: họ và tên, số điện thoại, email, địa chỉ. Đây là các thông tin mà Bánh Mì Má Hải cần khách hàng cung cấp bắt buộc để được tư vấn và để Bánh Mì Má Hải liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo đúng là khách đang có nhu cầu cần được tư vấn.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động (đối với khách hàng đã là Đại lý). Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Bánh Mì Má Hải về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

  1. Phạm vi sử dụng thông tin bảo mật

Công ty sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

– Liên hệ tư vấn cho khách hàng khi nhận được yêu cầu;

– Cung cấp thông tin về dịch vụ đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng;

– Liên lạc và thực hiện thủ tục với khách hàng khi được yêu cầu;

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

  1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của banhmimahai.vn.

  1. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website banhmimahai.vn thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị của website Bánh Mì Má Hải.  Khi tiếp nhận những phản hồi này, ban quản trị sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

  1. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên website được Bánh Mì Má Hải cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Thông tin cá nhân, thông tin riêng của khách hàng được thu thập, lưu trữ và bảo vệ một cách nghiêm túc, chính xác và bảo mật.

Chúng tôi thiết lập những phần mềm thu thập, lưu trữ thông tin riêng biệt và được thực hiện duy nhất bởi hệ thống máy chủ và hệ thống máy chủ dự phòng của chúng tôi.

Việc bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của khách hàng là tuyệt đối và sẽ không bị xuất trình cho bên thứ ba bất kỳ trừ khi có yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

bảo mật
Chính sách bảo mật